Aviso importante tokante lockdown Fundashon Birgen di Rosario

Apresiabel famia i/òf konosí di habitantenan di Fundashon Birgen di Rosario,
 
Dia 22 di mart 2021 tabata tin un rueda di prensa, den kual a eskalá algun medida. Den e rueda di prensa a konsehá pa sigi risibí bishita na kasnan di kuido, pero te ku 1 persona pa kliente. Nos ta realisá nos mes ku e nesisidat tei pa famia wak nan ser keri, i nos grandinan tambe ta sinti falta di nan famia.
 
Entrante 24 di mart 2021 Fundashon Birgen di Rosario (Birgen) ta risibí solamente 1 bishita pa kada kliente na su tres lokalidatnan, kualnan ta Huize Welgelegen òf Habaai, Nos Lanterno i Richardushuis.
 
Birgen tin personanan di edat ta biba den su lokalidatnan. Teniendo kuenta ku e personanan aki ta e grupo di riesgo pa desaroyá malesa severo, dado kaso nan keda infektá ku e “Corona Virus”, nos ta menshoná un biaha mas e reglanan pa por sigi risibí bishita.
 
1. Ta restringí e orario di bishita entre 10 or pa 12 or. Tur dia por hasi bishita ku eksepshon di djaweps i djadumingu. E bishita por dura 20 minüt. Dor ku e luganan pa hasi bishita ta limitá, nos ta pidi pa traha un sita delantá serka e departamentu konserní, unda e ser kerí, e hende grandi, ta biba. Nos ta pidi enkaresidamente pa yega na ora.
2. A apuntá un luga spesífiko den airu liber pa por hasi bishita, e zùster na warda lo dirigí famia na e luga aki.
3. Ta pidi pa solamante 1 (un) miembro di famia bishitá e hende grandi.
4. Mester laba man di forma profundo na entrada di e lokalidat promé ku hasi bishita na e habitante. Na kada lokalidat di Fundashon Birgen di Rosario tin kranchi ku awa i habon na entrada.
5. Mester bin bisti un tapaboka “mondkapje”. Un petishon ta bai pa bin ku propio tapaboka.
6. Evitá kontakto físiko ku e hende grandi, tin un glas (mica) buta riba mesa pa protehá e ser keri. Nos ta pidi enkarisidamente pa keda tras di esaki.
7. E miembro di famia ku ta bishitá e grandi mester uza e oportunidat di bishita pa bai òf bin ku paña sushi/limpi di e grandi i trese e produktonan di uzo (drechá di forma higiéniko) pa su hende grandi.
8. Si e miembro di famia ta sinti kebrante di salu (por ehèmpel ta tosa, tin kayente di kurpa, tin problema pa hala rosea, òf tin grip), e petishon ta pa NO bin di bishita. Nos grandinan ta vulnerabel! Si konstatá ku e miembro di famia tin algun di e síntomanan menshoná, nos ta pidi pa plania un otro afsprak ora esaki sosodé i nos ta terminá e bishita.
9. NO ta permití mucha bou di 16 aña bin di bishita.
10. Mientrastantu tin e situashon di “Corona Virus” NO ta permití pa niun di nos habitantenan bai kas ku famia.
11. Semper e persona di kontakto di e hende grandi bibá serka nos por yama e diferente departamentunan òf lokalidatnan pa informá pa e hende grandi. Por yama pa plania un video call tambe, esaki ta wòrdu regla mas pronto ku ta posibel.
 
Athuntu e numbernan di telefòn di e diferente lokalidatnan.
Huize Welgelegen/Habaai
Departamentu Druifi 515-7937
Departamentu Guyaba 513-3710
Departamentu Mispel/Mango 520-5063
Departamentu Tamarein 527-9732
E persona responsabel na Habaai 6902112 / 5179416
Richardushuis 514-8648
Nos Lanterno 540-2854
 
E reglanán ariba menshoná ta keda na vigor te ku próksimo aviso.
Nos ta yama di antemano masha danki pa e komprenshon i koperashon.
 
Atentamente,
 
Sra. Indra Rossen-Lucasius
Direktor