Belangrijke mededeling over lockdown Stichting Birgen di Rosario

 
 
Geachte familie en/of bekenden van bewoners van Stichting Birgen di Rosario,
 
Op 22 maart 2021 werd tijdens de persconferentie aangekondigd dat verschillende maatregelen opgeschaald zullen worden. Tijdens de persconferentie werd aanbevolen dat er in verzorgingstehuizen bezoek ontvangen mag blijven worden, maar met een limiet van 1 persoon per cliënt. We realiseren ons dat de familie de behoefte heeft om hun dierbaren te zien en andersom missen onze bewoners hun familieleden ook.
 
Met ingang van 24 di maart 2021 kan er bij Stichting Birgen di Rosario (Birgen) alleen 1 bezoeker ontvangen worden per cliënt op alledrie de locaties, welke Huize Welgelegen of Habaai, Nos Lanterno en Richardushuis zijn.
 
Birgen heeft ouderen wonende op haar locaties. Er rekening mee houdende dat deze groep de doelgroep is met het hoogste risico om ernstige ziekte te ontwikkelen, willen we nogmaals de bezoekregels melden om besmetting met het coronavirus te voorkomen.
 
1. Bezoekuren worden beperkt tot bezoek tussen 10 en 12 uur. Er kan elke dag bezoek ontvangen worden, behalve op donderdag en zondag. Het bezoek mag 20 minuten duren. Doordat de ruimtes om bezoek te ontvangen beperkt zijn vragen wij om vooraf een afspraak te maken bij de respectievelijke afdeling waar de dierbare persoon, de oudere, woont. We vragen gelieve op tijd te zijn.
2. Er zijn toegewezen plekken in de openlucht waar het bezoek kan plaatsvinden. De dienstdoende zuster zal de familieleden daar naartoe leiden.
3. Gelieve alleen bezoek van 1 familielid voor de oudere.
4. Het is verplicht om grondig handen te wassen bij de ingang voordat het bezoek plaatsvindt. Bij elke locatie van Stichting Birgen di Rosario zijn er bij de ingang wasbakken met kranen en zeep.
5. Het is verplicht om een mondkapje op te hebben. We verzoeken u om voor uw eigen mondkapje te zorgen.
6. Vermijd fysiek contact met de oudere. Er staat een doorzichtige scheidingswand op tafel om de dierbare te beschermen. Gelieve achter de scheidingswand te blijven.
7. De familieleden moeten het bezoekmoment gebruiken om schone/vuile kleding of andere producten mee te nemen/brengen (de producten moeten hygiënisch voorbereid zijn).
8. In het geval het familielid zich niet lekker voelt (bijvoorbeeld hoest, heeft verhoging, moeite met ademhaling of griep heeft), vragen wij om NIET op bezoek te komen. Onze ouderen zijn kwetsbaar! Als vastgesteld wordt dat een familielid één van de bovengenoemde symptomen heeft, breken we het bezoek af en vragen we om een nieuwe afspraak te plannen.
9. Bezoekers van onder de 16 jaar zijn NIET toegestaan.
10. Zolang het coronavirus bestaat is het NIET toegestaan voor bewoners om met familieleden naar huis te gaan.
11. De contactpersoon van de oudere die bij ons woont mag te allen tijde bellen om naar de dierbare te informeren. U kunt ook bellen om een video call met uw dierbare te plannen en deze zal zo snel mogelijk geregeld worden.
 
Bijgaand de telefoonnummers van de verschillende locaties.
Huize Welgelegen/Habaai
Afdeling Druifi 515-7937
Afdeling Guyaba 513-3710
Afdeling Mispel/Mango 520-5063
Afdeling Tamarein 527-9732
De verantwoordelijke persoon op Habaai 6902112 / 5179416
Richardushuis 514-8648
Nos Lanterno 540-2854
 
De bovengenoemde regels blijven van kracht tot nader order.
Alvast bedankt voor het begrip en de medewerking.
 
Vriendelijke groet,
 
Mevr. Indra Rossen-Lucasius
Directeur