Wereld Alzheimer Dag

In verband met Wereld Alzheimerdag op 21 september vond een gratis seminar over Alzheimer plaats in World Trade Center Curaçao. Dit seminar werd georganiseerd door Stichting Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet”, Stichting Birgen di Rosario en Stichting Alzheimer Curaçao, die aan het einde van de avond een samenwerkingsovereenkomst tekenden ter bevordering van het bewustzijn en preventie van dementie.

Haydée Clementina, voorzitter van Stichting Alzheimer Curaçao, overhandigde twee exemplaren van het World Alzheimer Report 2018 aan Minister Hensley Koeiman (SOAW), zodat hij één exemplaar kan overdragen aan Minister Suzy Camelia-Römer (GMN), die vanwege andere verplichtingen niet aanwezig kon zijn. Dit rapport is gepubliceerd door Alzheimer’s Disease International en bevat resultaten over verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd. In het rapport wordt er een oproep gedaan aan de overheid om meer geld te investeren in wetenschappelijk onderzoek over dementie.

 Het algemeen thema van het seminar was “elke drie seconde”, om aandacht te geven aan het feit dat wereldwijd elke drie seconden iemand wordt gediagnosticeerd met dementie. Tijdens het seminar kwamen verschillende sprekers aan het woord die kennis en ervaringen deelden. Haydée Clementina van Stichting Alzheimer Curaçao gaf praktische tips om dementie te voorkomen. Drs. Rachidah Griffith, die werkzaam is als internist en endocrinoloog in het Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS), verstrekte wetenschappelijke informatie over de relatie tussen diabetes en Alzheimer. Tijdens de pauze konden de bezoekers meer informatie verkrijgen over de drie stichtingen en Music Therapy Center Curaçao onder het genot van muziek die verzorgd werd door Music Therapy Center Curaçao in samenwerking met Capriles Kliniek en SEHOS.

 

Emoties van ontroering en medeleven kwamen naar boven in het publiek toen Carin Mercera Clement en Jadira Bislick hun persoonlijke verhalen vertelden over dementie. Beide dames zijn mantelzorgers van familieleden met dementie. De frustratie voor de dementerende persoon en zijn/haar familie, de zoektocht naar informatie en begeleiding en de onvoorwaardelijke liefde voor de dementerende familielid zijn een paar onderwerpen die werden besproken. Carin Mercera Clement deelde ook haar eigen verhaal als persoon die onlangs werd gediagnosticeerd met dementie en tevens andere gezondheidscomplicaties heeft. De initiatiefnemer van Music Therapy Center Curaçao, Marjon Halmeyer-Roos sloot het seminar af met een uitleg over de positieve effecten van muziektherapie voor dementerende personen.