Richardushuis

Richardushuis werd opgericht op 1 maart 1954 en was in het verleden een tehuis voor mannen, maar biedt tegenwoordig ook huisvesting aan vrouwen. De naam van dit tehuis is opgedragen aan Frater Richardus, die in het verleden veel werk verrichte ten behoeve van oudere burgers.

 

Dit tehuis werd voorheen beheerd door de Congregatie Broeders van Dongen en in 1972 besloot deze congregatie om het beheer over te dragen aan Stichting Birgen di Rosario. De Broeders bleven daarna nauw betrokken bij het welzijn binnen het Richardushuis. Het doel van dit tehuis is het aanbieden van zorg, reactivatie en sociale begeleiding aan ouderen vanaf 60 jaar oud om de kwaliteit van hun leven te bevorderen op fysiek, mentaal en sociaal gebied.

 

Richardushuis verleent zorg aan ouderen, afhankelijk van de specifieke behoefte aan zorg.  Sommige ouderen hebben een zekere mate van zelfstandigheid en zijn derhalve niet geheel afhankelijk van verzorging, terwijl anderen specifieke verpleging en zorg nodig hebben. De ouderen die lijden aan Alzheimer of een andere vorm van dementie worden geplaatst in één van onze psychogeriatrische afdelingen, die aangepast zijn aan de bijzondere behoeften van deze bewoners.

 

Stichting Birgen di Rosario beschikt over een Medische Dienst met capabele artsen en verpleegkundigen, waaronder een specialist ouderengeneeskunde, die dagelijks in huis zijn om zorg te verlenen. Bewoners van Richardushuis kunnen gebruik maken van een compleet zorgaanbod dat bestaat uit fysiotherapie, oefentherapie en medische pedicure door professionelen.

Tevens worden dagelijkse activiteiten, zoals onder andere handenarbeid, zwemmen, gymnastiek, muziek en speciale activiteiten rond en op de feestdagen georganiseerd door de activiteitenbegeleiders. Bepaalde activiteiten vinden bij Richardushuis buiten het tehuis plaats. Ook worden soms evenementen met de andere tehuizen gevierd.

 

Elk jaar wordt er een Familiedag georganiseerd, waarbij de bewoners deze dag met hun dierbaren kunnen doorbrengen. Op deze dag is het toegestaan dat de familie een favoriete schotel van de oudere meebrengt om deze te delen met hun eigen familie of met de andere ouderen.

Contact Richardushuis

Santa Rosa 52 
Tel: 767 2118 / 843 4247