Wonen

Onze intramurale voorzieningen betreffen woonvormen voor ouderen op verschillende locaties op het eiland. In de eerste plaats betreffen dit verblijfsvoorzieningen voor ouderen met een sociale indicatie en ouderen met een langdurige, intensieve en/of complexe zorgvraag. Voor de meeste van deze cliënten geldt dat zij al een aanzienlijk deel van de regie over het eigen leven hebben verloren. Hiernaast bieden wij voorzieningen voor kortdurend verblijf ten behoeve van respijtzorg.

 

Onze woonvormen bestaan uit afdelingen met 20 à 30 cliënten in Huize Welgelegen en tussen in totaal 60 à 70 cliënten in de locaties Richardushuis en Nos Lanterno. De capaciteit van Klooster Alverna is 14 cliënten. Het streven is de grootschalige woonvoorzieningen langzamerhand af te bouwen. Het accent ligt in onze woonvoorzieningen op het zoveel mogelijk nabootsen van de (gezellige) sfeer uit de oorspronkelijke woonsituatie, dit wordt ook wel belevingsgerichte zorg genoemd.

 

Financiering van de zorg vindt plaats door het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn voor de ouderen met een sociale indicatie en door de Sociale Verzekeringsbank voor de AVBZ-gerechtigde  cliënten, middels zorgcontracten. Daarnaast biedt de stichting zorg- en hulpverlening aan particuliere cliënten.

 

Stichting Birgen di Rosario beheert vier woonvoorzieningen, namelijk Richardushuis, Nos Lanterno, Huize Welgelegen en Klooster Alverna. Daarnaast biedt de stichting de mogelijkheid van zelfstandig wonen aan.

Bekijk over de woonvormen

Huize Welgelegen

Huize Welgelegen

Huize Welgelegen

Richardushuis

Richardushuis

Richardushuis

Nos Lanterno

Nos Lanterno

Nos Lanterno

Aanleunwoningen

Aanleunwoningen

Aanleunwoningen

Bent u op zoek naar een geschikte locatie voor uw evenement?

Maak gebruik van ons natuurrijk hofje.