Aanmelden

De afdeling Maatschappelijk Werk is het centrale aanmeldpunt voor alle voorzieningen van Stichting Birgen di Rosario. De maatschappelijk werkers zijn verantwoordelijk voor het verschaffen van informatie aan cliënten en hun familieleden. Tevens draagt deze afdeling zorg voor het vooronderzoek om te bepalen wat de thuissituatie en zorgvraag van de cliënt is. Na een intakegesprek met de cliënt en/of familie wordt een afspraak in het huis van de cliënt ingepland en gaat de maatschappelijk werker na wat de ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) score is.

Stichting Birgen di Rosario kan zorg en activiteiten bieden aan cliënten met een ADL-score van 6 en hoger. Indien de cliënt A.O.V. ontvangt, zal de aanvraag eerst goedgekeurd moeten worden door “Kas di Bario” van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. De afdeling Maatschappelijk Werk is ook verantwoordelijk voor het monitoren van de bewoners van de Stichting. Als de ADL-score van een huidige bewoner verlaagt, dient het medisch team een  aanvraag in bij de Sociale Verzekeringsbank, die moet evalueren of de verhoogde zorg van de cliënt kan worden vergoed.

 

Indien u een cliënt wil aanmelden voor intramurale of semimurale ouderenzorg of een aanleunwoning, kan u vrijblijvend contact opnemen met de afdeling Maatschappelijk Werk of u kan onderstaand contactformulier invullen.

 

Telefoon:

+5999 462 3121 of 8433121

 

Contactpersonen: 

Mevrouw Astrid Jardinier, toestel 2141

Mevrouw Minusca Comenencia, toestel 2142

Mevrouw Gislene Atimadora, toestel 2105

Wilt u meer informatie?

Onze afdeling Maatschappelijk Werk staat altijd klaar om al
uw vragen
te beantwoorden.