Nos Lanterno

Nos Lanterno opende zijn deuren op 17 november 1985 en heeft als doel om zorg, reactivatie en sociale begeleiding te verlenen aan ouderen vanaf 60 jaar oud om de kwaliteit van hun leven te bevorderen op fysiek, mentaal en sociaal gebied.

 

In het jaar 2013 nam de Stichting het beheer van aangrenzend Klooster Alverna van de Zusters van Roosendaal over. Stichting Birgen di Rosario heeft de Congregatie bijgestaan in het verbouwen van het klooster. Hierdoor is de stichting nu in staat zelfstandige ouderen, die gezamenlijk, maar toch zelfstandig willen wonen, onderdak te bieden. Ouderen kunnen, indien nodig en gewenst, een beroep doen op de medische – en verpleegkundige zorg via Nos Lanterno.

Nos Lanterno verleent zorg aan ouderen, afhankelijk van de specifieke behoefte aan zorg.  Sommige ouderen hebben een zekere mate van zelfstandigheid en zijn derhalve niet geheel afhankelijk van verzorging, terwijl anderen specifieke verpleging en zorg nodig hebben. De ouderen die lijden aan Alzheimer of een andere vorm van dementie worden geplaatst in één van onze psychogeriatrische afdelingen, die aangepast zijn aan de bijzondere behoeften van deze bewoners.

Stichting Birgen di Rosario beschikt over een Medische Dienst met capabele artsen en verpleegkundigen, waaronder een specialist ouderengeneeskunde, die dagelijks in huis zijn om zorg te verlenen. Bewoners van Nos Lanterno kunnen gebruik maken van een compleet zorgaanbod, dat bestaat uit fysiotherapie, oefentherapie en medische pedicure door professionelen.

Elke zondag kunnen bewoners en hun familie de Heilige Mis in de Kapel bij Klooster Alverna bezoeken. Tevens worden dagelijkse activiteiten, zoals onder andere handenarbeid, zwemmen, gymnastiek, muziek en speciale activiteiten rond en op de feestdagen georganiseerd door de activiteitenbegeleiders. Bepaalde activiteiten vinden bij Nos Lanterno buiten het tehuis plaats. Ook worden soms evenementen met de andere tehuizen gevierd.

Elk jaar wordt er een Familiedag georganiseerd, waarbij de bewoners deze dag met hun dierbaren kunnen doorbrengen. Op deze dag is het toegestaan dat de familie een favoriete schotel van de oudere meebrengt om deze te delen met hun eigen familie of met de andere ouderen.

Contact Nos Lanterno

Gouverneur van Lansbergeweg 16
Tel: 843 3073 / 462 6033