Missie & Visie

Missie

Wij bieden zorg met verblijf aan zorgbehoevende ouderen in de Curaçaose samenleving en dragen zo bij aan het behoud en de bevordering van hun kwaliteit van leven.

 

Visie

Vanuit een pallet van semimurale en intramurale voorzieningen leveren wij aan ouderen verantwoorde zorg die warm, menselijk en liefdevol is.

 

Wij zijn een zorginstelling met een brede kennis en veel expertise. Wij beschikken over gemotiveerde, betrokken en bekwame medewerkers die ons in staat stellen de zorg te leveren waar wij voor staan. Hierdoor kunnen wij ouderen met een diversiteit en complexiteit aan zorgvragen op een verantwoorde wijze van zorg voorzien.

 

Onze zorg bestaat uit verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Wij richten ons in de eerste plaats tot die personen die zorg nodig hebben en tot degenen die de wens hebben om te kunnen terugvallen op zorg. Wij zoeken continu naar mogelijkheden om de wensen en behoeften van onze cliënten te verwezenlijken. Ook sturen wij in onze zorg aan op het behouden van de eigen regie en het verbeteren van de zelfredzaamheid van onze cliënten.

 

Onze woonvormen zijn zoveel mogelijk kleinschalig in opzet. Het accent ligt in onze voorzieningen op het nabootsen van de (gezellige) sfeer uit de oorspronkelijke woonsituatie.

Op basis van duidelijke afspraken over ons zorgaanbod en de te bedienen cliëntgroepen werken wij nauw samen met andere zorginstellingen op Curaçao die verpleging en verzorging bieden. Bij voorkeur vindt deze samenwerking plaats vanuit één organisatorisch verband waarin deze instellingen in zijn ondergebracht. Dit vanuit de gedachte dat het bundelen van onze krachten de beste mogelijkheden biedt om te komen tot goede zorg en een goede organisatie van de zorg.

Wilt u meer informatie?

Onze afdeling Maatschappelijk Werk staat altijd klaar
om al uw vragen te beantwoorden.