Onze organisatie

Stichting Birgen di Rosario heeft een lange historie en is al 75 jaar een belangrijke aanbieder van intramurale en semimurale ouderenzorg op Curaçao.

De verzorgingshuizen die zij onder haar hoede heeft – Richardushuis, Nos Lanterno, Huize Welgelegen, – hebben een grote naamsbekendheid. De stichting ontvangt ook positieve reacties van Klooster Alverana die in vergelijking met de andere voorzieningen alleen vrouwen behuisd. De dagbestedingscentra voor zorgbehoevende ouderen bij Dagopvang Mi Amparo en Richardushuis nemen in de Curaçaose samenleving een belangrijke plaats in. De stichting beschikt over gekwalificeerd personeel en een pallet aan voorzieningen die zij biedt aan ouderen met een diversiteit aan zorgvragen.

Stichting Birgen di Rosario is aangesloten bij de Stichting Federatie Zorginstellingen, hetgeen de samenwerking tussen de aangesloten stichtingen en het uitwisselen van kennis onderling ten goede komt. Om de kwaliteit van de zorg op peil te houden, heeft Stichting Birgen di Rosario een Medische Dienst met capabele artsen en verpleegkundigen, waaronder een specialist ouderengeneeskunde, die dagelijks in huis zijn om zorg te verlenen aan gemiddeld 425 ouderen. Tevens wordt fysiotherapie, oefentherapie en medische pedicure door professionelen aan bewoners en bezoekers van de dagbesteding (70 ouderen) gegeven. Daarnaast hebben wij activiteitenbegeleiders in dienst, die diverse activiteiten met de ouderen ondernemen. Overigens hebben wij bejaardenverzorgers, ziekenverzorgers en verpleegkundigen in dienst, die dag en nacht de noodzakelijke zorg verlenen.

Ouderenzorg is een aandachtspunt voor de hele Curaçaose gemeenschap. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid al het mogelijke te doen om in het belang van de ouderen onze zorg voor de toekomst veilig te stellen en op niveau te blijven aanbieden.

Bent u op zoek naar een vergaderruimte?

Wij verhuren graag onze vergaderzalen aan u.