Locaties

Stichting Birgen di Rosario beheert vijf voorzieningen, namelijk Richardushuis, Nos Lanterno, Huize Welgelegen, Klooster Alverna en Dagopvang Mi Amparo. Daarnaast biedt de Stichting de mogelijkheid van zelfstandig wonen aan.

Huize Welgelegen

Huize Welgelegen, voornamelijk bekend als Habaai, werd op 13 januari 1943 opgericht en is het grootste intramurale ouderenhuis dat beheerd wordt door Stichting Birgen di Rosario. Het tehuis is gelegen in een voormalig klooster die door de Zusters van Roosendaal aan de stichting werd geschonken voor de verzorging van ouderen. Het doel van dit tehuis is het aanbieden van zorg, reactivatie en sociale begeleiding aan ouderen vanaf 60 jaar oud om derhalve de kwaliteit van hun leven te bevorderen op fysiek, mentaal en sociaal gebied.

Richardushuis

Richardushuis werd opgericht op 1 maart 1954 en was in het verleden een tehuis voor mannen, maar biedt tegenwoordig ook huisvesting aan vrouwen. De naam van dit tehuis is opgedragen aan Frater Richardus, die in het verleden veel werk verrichte ten behoeve van oudere burgers.

Nos Lanterno

Nos Lanterno opende zijn deuren op 17 november 1985 en heeft als doel om zorg, reactivatie en sociale begeleiding te verlenen aan ouderen vanaf 60 jaar oud om de kwaliteit van hun leven te bevorderen op fysiek, mentaal en sociaal gebied.

Klooster Alverna

De congregatie ‘Zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria’ wijdde hun leven op Curaçao aan het onderwijs en de opvang van kinderen. Ook werden missiestaties opgericht. In 1959 werd het Klooster Alverna gebouwd om als internaat te fungeren. Momenteel wordt Klooster Alverna beheerd door Stichting Birgen di Rosario en wordt de mogelijkheid geboden aan vrouwen vanaf 60 jaar oud om in een groenrijke en stille omgeving te wonen.

Dagopvang Mi Amparo

Dagopvang Mi Amparo opende haar deuren op 1 oktober 1982 in het gebouw van Huize Welgelegen. Dagopvang Mi Amparo startte met het organiseren van activiteiten voor 5 ouderen, maar in een korte periode groeide de vraag hiernaar enorm, waardoor dit dagbestedingscentrum genoodzaakt was om op 1 oktober 1987 te verhuizen naar het gebouw van de voormalige Theresiaschool. Momenteel heeft Dagopvang Mi Amparo een capaciteit van 70 ouderen per dag.

Aanleunwoningen

Naast de vier tehuizen, beschikt Stichting Birgen di Rosario over 18 aanleunwoningen, die dichtbij Huize Welgelegen zijn gesitueerd. Ouderen vanaf 60 jaar oud kunnen zelfstandig wonen en indien gewenst, participeren in de sociale activiteiten, die georganiseerd worden door de stichting.

Wilt u meer informatie?

Onze afdeling Maatschappelijk Werk staat altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.