Management

De stichting wordt geleid door een Raad van Bestuur, die verantwoordelijk is voor het efficiënt gebruik van de beschikbare middelen. Het gebruik van de fondsen is vastgelegd in schriftelijke subsidieregelingen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en is een maatschappelijke klankbord.

 

De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter, tevens optredende als de algemene directeur. Onder de algemene directeur ressorteert een locatiemanager die verantwoordelijk is voor de aansturing van de drie intramurale locaties. Voorts valt onder de algemene directeur een manager van de afdeling Dagopvang/Dagbehandeling, het hoofd van de afdeling Medische Dienst en het hoofd van de afdeling Maatschappelijk Werk. De stichting heeft verschillende ondersteunende diensten die aan de gehele stichting ondersteuning bieden. De aansturing van de ondersteunende diensten valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

Wilt u meer informatie?

Onze afdeling Maatschappelijk Werk staat altijd klaar
om al uw vragen te beantwoorden.