Klooster Alverna

De congregatie ‘Zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria’ wijdde hun leven op Curaçao aan het onderwijs en de opvang van kinderen. Ook werden missiestaties opgericht. In 1959 werd het Klooster Alverna gebouwd om als internaat te fungeren.

 

Momenteel wordt Klooster Alverna beheerd door Stichting Birgen di Rosario en wordt de mogelijkheid geboden aan vrouwen vanaf 60 jaar oud om in een groenrijke en stille omgeving te wonen. Klooster Alverna is gesitueerd naast tehuis Nos Lanterno. Indien gewenst, kunnen bewoners deel nemen aan de sociale activiteiten die georganiseerd worden door Nos Lanterno. Wekelijks kunnen de bewoners van Klooster Alverna de Heilige Mis van de Kapel bijwonen.

Contact Klooster Alverna

Gouverneur van Lansbergeweg 18
Tel: 4623121 / 8433121