Zorg

Tevens is er gediplomeerd personeel aanwezig, die verantwoordelijk is voor de zorg van elke cliënt. Het zorgpersoneel communiceert regelmatig met de familie en de algemene administratie inzake de zorg van de cliënt.

 

Er wordt zorg, informatie en begeleiding aangeboden aan cliënten en hun familie omtrent diagnoses van ziektes, zoals onder andere hypertensie en diabetes. Dagelijks draagt het personeel zorg voor gezonde en gebalanceerde voeding, (pijn)medicatie en wondbehandeling. Overigens worden cliënten één keer per maand gecontroleerd op hun gewicht, pols- en bloeddruk. Bij nood- of spoedgevallen wordt de specialist ouderengeneeskunde geraadpleegd.

 

Afhankelijk van de wensen en behoeften van de cliënt, is het mogelijk om Dagopvang Mi Amparo te bezoeken vanaf 7 uur ’s morgens tot half 6 ’s middags. Cliënten kunnen er ook voor kiezen om Dagopvang Richardushuis te bezoeken van 7 ’s morgens tot 6 uur ’s middags.

Wilt u meer informatie?

Onze afdeling Maatschappelijk Werk staat altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.