Doneren

Stichting Birgen di Rosario is afhankelijk van hoofdzakelijk overheidssubsidies, die niet toereikend zijn om alle kosten te dekken. Onvoldoende middelen hebben geleid tot achterstanden op verschillende gebieden zoals, personeelsvorming, onderhoud van de gebouwen en moeilijkheden bij de naleving van de personeelsvoorwaarden.

Deze ontoereikendheid heeft de noodzakelijke investeringen in de zorgsector aanzienlijk vertraagd, zodat  de stichting in een situatie is geraakt waar zij sterk afhankelijk is van de bereidheid van Nederlandse of Curaçaose bedrijven of stichtingen voor donaties of donaties van producten, zoals ziekenhuisbedden, rolstoelen, rollators en verschillende verplegings- en keuken producten.

Door lid of donateur te worden van de stichting kunt u ook een bijdrage leveren aan het streven van onze organisatie om externe financiering te verkrijgen. 

 

Er zijn een aantal belangrijke voordelen als lid van de stichting. Als lid kunt u:

 • voordelig gebruik maken van beschikbare faciliteiten van de stichting. Het betreft onder andere het gebruikmaken van onze vergaderruimtes en het hofje “Hòfi Wayaka”;
 • uw bedrijf promoten bij anderen;
 • uw logo vermelden op onze website;
 • een steentje bijdragen aan de optimalisatie van zorg aan ouderen binnen ons gemeenschap.

De bijdrage voor leden bedraagt ANG 120,00 per jaar. Mocht u dat bedrag niet kunnen missen, dan kunt u ook minder betalen, tot een minimum van ANG 75,00 per jaar. Meer mag vanzelfsprekend ook. Gelieve het bedrag te voldoen door storting op de rekening van MCB nr. 87222500 t.n.v. Stichting Birgen di Rosario onder vermelding van “Lid BdR”.

 

Stichting Birgen di Rosario

t.a.v. het Secretariaat BdR

Weg naar Welgelegen 64

Willemstad, Curaçao

Gaarne ons mailen naar:birgen@birgendirosario.com, t.a.v. Het Secretariaat BdR om aan te geven dat u interesse heeft om lid te worden. Wij zullen u vervolgens verzoeken om een inschrijfformulier voor lidmaatschap in te vullen en aan ons doen toekomen.

 

Wilt u een (eenmalige) donatie doen? Dat kan ook. Het bedrag kunt u storten op de rekening van MCB nr. 87222500 ten name van Stichting Birgen di Rosario. We vragen u in de omschrijving te vermelden: “Donatie BdR”. Alvast hartelijk dank!

 

De stichting heeft door de jaren heen talrijke donaties ontvangen van: SKANfonds, Oranje Fonds, Fonds Sluyterman van Loo, Stichting Samenwerkende Fondsen, USONA, Isla, Reda Sosial, Stichting Shon Wé Evertsz, Care Service Nederland, Stichting Wilde Ganzen in samenwerking met Stichting Elisabeth, Zusters van  Roosendaal, Stichting Elias S. Maduro, de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en Stichting Thomas van Villanova.

 

Deze donaties werden benut voor onder andere:

 • De bouw van een nieuwe institutionele keuken van Richardushuis.
 • Bouw van een nieuwe recreatieruimte van Richardushuis.
 • Nieuwe huisvesting (kleinschalig wonen) ten behoeve van zelfstandige ouderen bij Richardushuis.
 • Verfraaiing en ontwikkeling van Hòfi Wayaká.
 • Een psychogeriatrisch dagcentrum bij Dagopvang Mi Amparo.
 • Vernieuwing van de ramen en deuren in Huize Welgelegen.
 • Uitbreiding van onze wagenpark; auto’s en een rolstoelenbus.
 • Vernieuwing en uitbreiding van onze inventaris (bedden, rolstoelen, douchestoelen en dergelijke).
 • Middelen voor het gebruik van activiteiten ten behoeve van de ouderen.
 • Financiering opleiding tot Ziekenverzorgenden (6 ZV’ers).

Stichting Birgen di Rosario is zeer dankbaar voor alle hulp die verleend wordt door deze instanties die eraan hebben bijgedragen dat de Stichting in deze moeilijke tijden heeft kunnen overleven.

Wilt u ook een bijdrage geven?

Neem dan contact via de telefoonnummers +5999 462 3121/8433121, toestel 2119. Het is ook mogelijk om geld over te maken op het bankrekeningnummer van Stichting Birgen di Rosario, MCB: 872.22.500.