Huize Welgelegen

Huize Welgelegen, voornamelijk bekend als Habaai, werd op 13 januari 1943 opgericht en is het grootste intramurale ouderenhuis dat beheerd wordt door Stichting Birgen di Rosario. Het tehuis is gelegen in een voormalig klooster die door de Zusters van Roosendaal aan de stichting werd geschonken voor de verzorging van ouderen. Het doel van dit tehuis is het aanbieden van zorg, reactivatie en sociale begeleiding aan ouderen vanaf 60 jaar oud om derhalve de kwaliteit van hun leven te bevorderen op fysiek, mentaal en sociaal gebied.

 

 

Huize Welgelegen verleent zorg aan ouderen die afhankelijk van de zorgvraag gehuisvest worden in verschillende subafdelingen. De meest zelfstandige ouderen, die dus geen of weinig begeleiding behoeven, zijn ondergebracht in afdelingen waar de zorg en activiteiten zijn aangepast aan hun wensen en behoeften.

 

Sommige ouderen hebben een zekere mate van zelfstandigheid en zijn derhalve niet geheel afhankelijk van verzorging, terwijl anderen specifieke verpleging en zorg nodig hebben. De ouderen die lijden aan Alzheimer of een andere vorm van dementie worden geplaatst in één van onze psychogeriatrische afdelingen, die aangepast zijn aan de bijzondere behoeften van deze bewoners.

Stichting Birgen di Rosario beschikt over een Medische Dienst met capabele artsen en verpleegkundigen, die dagelijks in huis zijn om zorg te verlenen. Bewoners van Huize Welgelegen kunnen gebruik maken van een compleet zorgaanbod dat bestaat uit fysiotherapie, oefentherapie en medische pedicure door professionelen. Dankzij Fundashon Lus i Speransa is er sinds kort een speciaal ingerichte hospicekamer beschikbaar voor buitenstaanders en terminale patiënten die in Huize Welgelegen wonen om met hun familie deze moeilijke periode in een rustige en intieme sfeer door te brengen

Elke zondag kunnen bewoners en hun familie de Heilige Mis in de Kapel bij Huize Welgelegen bezoeken. Tevens worden dagelijkse activiteiten, zoals onder andere handenarbeid, zwemmen, gymnastiek, muziek en speciale activiteiten rond en op de feestdagen georganiseerd door de activiteitenbegeleiders. Bepaalde activiteiten vinden bij Huize Welgelegen of buiten het tehuis plaats. Ook worden soms evenementen met de andere tehuizen gevierd.

 

Elk jaar wordt er een Familiedag georganiseerd, waarbij de bewoners de dag met hun dierbaren kunnen doorbrengen. Op deze dag is het toegestaan dat de familie een favoriete schotel van de oudere meebrengt om deze te delen met hun eigen familie of met de andere ouderen.

Contact Huize Welgelegen

Weg naar Welgelegen 9
Tel: 462 3121 / 843 3121