Nieuwe rolstoelen voor ouderen

Op 25 september vond de officiële overhandiging plaatsvan vier nieuwe rolstoelen aan de bewoners van Huize Welgelegen (Habaai). Dankzij de financiële donatie van Banco di Caribe heeft Stichting Birgen di Rosario vier rolstoelen kunnen kopen en deze laten aanpassen aan de specifieke beperkingen en lichaamsstand van de cliënten ter bevordering van hun comfort.

De algemeen directeur en tevens voorzitter van de Raad van Bestuur, Indra Rossen-Lucacius legde uit dat Stichting Birgen di Rosario afhankelijk is van hoofdzakelijk overheidssubsidies, die niet toereikend zijn om alle kosten te dekken. “Wij zijn genoodzaakt om creatief om te gaan met onze middelen. Om onze financiële redzaamheid te vergroten, moeten wij andere financieringsmogelijkheden aanboren. Met de steun van organisaties zoals Banco di Caribe kunnen wij blijven investeren in de kwaliteit van de zorg voor onze ouderen.”

De directielid van Banco di Caribe, Fons Simon (CEO & General Managing Director) gaf aan dat de bank verschillende sectoren ondersteund zoals onder andere de jeugd, sport en ouderen. De directie van Banco di Caribe onderkent het belang van een goede rolstoel en is blij dat de bank een bijdrage heeft kunnen leveren. Tevens benadrukte Lizanne Bradshaw-Wason, Locatiemanager van Stichting Birgen di Rosario,  dat de rolstoelen aangepast moeten worden aan de lichaamstand van de cliënt, omdat de cliënt zich comfortabel moet voelen in de rolstoel, waarin hij/zich voor een groot deel van de dag begeeft .