Preventie van diabetes is noodzakelijk

In verband met Wereld Diabetes Dag op 14 november, vond op die dag een nationale dialoog over diabetes plaats in de aula van University of Curaçao. Zes panelleden uit de zorgsector discussieerden gezamenlijk met het publiek over de ontwikkelingen en uitdagingen met betrekking tot diabetes op het eiland.

Deze dialoog werd georganiseerd door Sokudi, Stichting Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet”en Stichting Birgen di Rosario ter bevordering van het bewustzijn en preventie van diabetes. Het algemeen thema van Wereld Diabetes Dag2018/2019 is “diabetes en familie”, om meer aandacht te geven aan de impact van diabetes op het gezin en om de ondersteuning van het netwerk van de getroffenen te vergroten.

           

Orojilla Jacobus-Phillip, voorzitter van Sokudi opende de avond met een korte toespraak over deze vereniging voor diabetespatiënten. Vervolgens gaf Dr. Izzy Gerstenbluth een presentatie over de alarmerende cijfers van diabetes op Curaçao, de risicofactoren en complicaties. De panelleden gaven vanuit hun expertise binnen de zorgsector hun mening over stellingen die werden voorgedragen door moderator Reyna Joe. Het panel bestond uit Marianela de Lannoy-de Lanoy (diëtist, vertegenwoordiger van Sokudi), Dr. Izzy Gerstenbluth (epidemioloog), Dr. Yves Scoop (huisarts), Dr. Rachidah Griffith (internist, endocrinoloog),Alvin Daal (vertegenwoordiger van het Ministerie GMN) en Padma Jhingoeri (vertegenwoordiger van SVB).

Het hoofdargument dat naar voren kwam tijdens de nationale dialoog, was de noodzaak voor meer investering in preventie van diabetes. Volgens de panelleden, staat SVB garant voor de kosten die gepaard gaan met de behandeling van diabetespatiënten, maar er wordt geen budget vrijgemaakt voor de preventie van deze ziekte. Ook de invloed van de overheid moet vergroot worden om meer bewustwording te creëren over de ernst van diabetes.