Presentatie Jaarplannen 2021

We werken er altijd aan om het niveau van de zorg in onze tehuizen hoog te houden en in verband daarmee hebben de locatiehoofden ook dit jaar hun jaarplannen gepresenteerd aan het management team. 

We kunnen melden dat, ondanks het rekening moeten houden met alle voorzorgsmaatregelen, de plannen erg positief zijn. 2021 lijkt een veelbelovend jaar te worden!