Bezoek Mogelijk bij Stichting Birgen di Rosario

Bezoek Mogelijk bij Stichting Birgen di Rosario

Geachte familie en/of bekenden van bewoners van Stichting Birgen di Rosario,

Wij zijn ons ervan bewust dat de behoefte bestaat onder familieleden en/of contactpersonen om meer contact te kunnen hebben met hun familielid of naaste. We waren een beetje terughoudend met het weer openen voor bezoek, maar aangezien de COVID-19 gevallen op Curaçao laag blijven, gaan we weer openen voor bezoek ingaande 12 juli 2021.

Dit zal op de volgende manier geschieden:

  1. Het bezoekuur is tussen 10:00-15:00 uur, 7 dagen per week voor 30 minuten per inwoner. Doordat de bezoekplekken beperkt zijn, vragen we om vooraf een afspraak te maken bij de desbetreffende afdeling waar de naaste woont. We willen erop aandringen om op tijd te komen.
  2. Er zullen toegewezen bezoekplekken zijn op elke afdeling. De dienstdoende zuster/broeder zal familieleden en/of contactpersonen begeleiden naar deze plek.
  3. We verzoeken elk familielid en/of contactpersoon om tijdens het bezoek zich alleen te begeven op de bezoekplek. Het is niet toegestaan om naar de kamers van de cliënten te gaan, rond te lopen door de faciliteit of op de afdeling.
  4. Vier (4) familieleden mogen de oudere tegelijk bezoeken.
  5. Het is verplicht handen grondig te wassen bij binnenkomst voorafgaand het bezoek aan de inwoner. Op elke locatie van Stichting is er een kraan met water en zeep bij de ingang.
  6. Het dragen van een mondkapje is verplicht. We verzoeken u om voor uw eigen mondkapje te zorgen.
  7. Het familielid en/of de contactpersoon die de oudere komt bezoeken moet van de gelegenheid gebruikmaken om toiletartikelen (hygienisch verpakt) mee te brengen.
  8. Als het familielid zich niet fit voelt (men hoest, heeft verhoging, moeite met ademhalen of heeft griep) is het verzoek om NIET op bezoek te komen. Onze ouderen zijn kwetsbaar! Als geconstateerd wordt dat het familielid bovengenoemde verschijnselen vertoont, zullen wij vragen om een andere afspraak te plannen wanneer men zich weer gezond voelt en breken we het bezoek af.
  9. De contactpersonen van de oudere die bij ons woont kan altijd de verschillende afdelingen of locaties plannen om naar de oudere te informeren. U kunt ook bellen om een video call met uw dierbare te plannen en deze zal zo snel mogelijk geregeld worden.

 

Bijgaand de telefoonnummers van de verschillende locaties.
Afdeling Druifi: 515-7937
Afdeling Guyaba: 513-3710
Afdeling Mispel/Mango: 520-5063
Afdeling Tamarein: 527-9732
Receptioniste op Habaai: 517-9416
Richardushuis: 514-8648
Nos Lanterno: 540-2854

Bovengenoemde regels zijn van toepassing tot nader orde.

Alvast bedankt voor het begrip en de medewerking.

Vriendelijke groet,

Mevr. Indra Rossen-Lucasius
Directeur